IOGKF v České republice
   International Okinawan Goju ryu Karate dó Federation se do České republiky dostala zásluhou skupiny karatistů z Jindřichohradeckého klubu Karate dó Goju ryu. V průběhu roku 1998 vedení klubu v čele s Jaroslavem Valentou a Petrem Syrovátkou navázalo písemný kontakt s šéf instruktorem IOGKF Morio Higaonnou Senseiem a taktéž s Alanou Higaonna z administrativního centra IOGKF a poté i se zástupcem pro Evropu Ernie Molyneux Senseiem.
 
   Výsledkem bylo pozvání čs.skupiny na týdenní tréninkový tábor - Gasshuku do Belgie v červenci 1999.Skupina čs.karatistů si z Gasshuku kromě mnoha zážitků odvezla i právo tento tradiční styl karate dó v České republice zastupovat. Oficiálním zástupcem - reprezentantem IOGKF v ČR se stal v té době nositel nejvyššího technického stupně - J. Valenta. Česká republika byla tímto uznaná jako přidružený člen IOGKF a to na zkušební dobu dvou let.
 
   V roce 2001 byla z popudu jindřichohradeckého oddílu založena organizace ČAOGK - Česká Asociace Okinawan Goju ryu Karate dó, která zastřešila IOGKF v České republice. Česká republika se současně s tímto stala plným členem IOGKF se všemi právy a povinnostmi. J. Valenta byl na základě certifikátu z Honbu Dojo IOGKF určen jako oficiální reprezentant IOGKF v ČR a ČAOGK byla certifikátem uznaná jako jediný oprávněný zástupce IOGKF v ČR.
 
  Od roku 2012 je ČAOGK pod vedením kolegia yudansha a oficiálním reprezentantem IOGKF/ČAOGK v ČR byl jmenován Mgr. Jaroslav Kulik.