Logo IOGKF – symbol naší rodiny
Logo

Logo IOGKF není symbol reprezentující Okinawské Goju-ryu Karate jako styl.

HLAVNÍ BODY

 • Mezinárodní administrativní kancelář IOGKF je celosvětovým vlastníkem loga IOGKF, které je řádně registrováno.
 • Logo reprezentuje výhradně IOGKF. Žádná další organizace Goju-ryu, Karate nebo bojového umění není tímto logem reprezentován.
 • Státy s řádným členstvím a dobrou pověstí v IOGKF mají pravomoc logo a název jakkoli používat ve své organizaci, včetně jeho použití na jakémkoli zboží, literatuře nebo výrobku.
 • Členským státům IOGKF s dobrou pověstí je uděleno právo vyvěsit znak s názvem a logem IOGKF a tradičního okinawského Goju Ryu Karate.
 • Státy, které nejsou členy nebo jsou bývalými členy IOGKF nemají pravomoc logo jakkoli používat.

STRUČNÁ HISTORIE LOGA

 • Zakladatel IOGKF, Sensei Morio Higaonna, přišel s myšlenkou vytvořit logo, které by reprezentovalo organizaci, kterou zakládal.
  • Vnější část loga je symbol, který se v minulosti používal v Yoyogi Dojo.
  • Vnitřní část loga je rodinný znak Sensei Chojuna Miyagiho.
   • Poznámka: Sensei Morio Higaonna získal od rodiny Sensei Chojuna Miyagiho povolení k použití jejich rodinného znaku v logu.
 • Poprvé Sensei Morio Higaonna představil logo IOGKF v červenci 1979 na zakládající schůzi IOGKF v Poole, Anglii.
 • Logo představuje společný cíl všech IOGKF členů: ochraňovat a zachovávat tradiční Goju-Ryu Karate-do pro příští generace.
 • Od roku 1979 bylo logo identifikujícím symbolem Mezinárodní asociace Okinawského Goju-ryu Karate-Do (International Okinawan Goju-ryu Karate-do Federation). Reprezentuje výhradně IOGKF.

VYSVĚTLENÍ LOGA

 • Jméno Goju-ryu znamená tvrdý a měkký styl. Aby toto lépe znázornil, zakomponoval do loga Sensei Higaonna jak měkký prvek (kulatá vnější část), tak tvrdou část (čtvercový znak rodiny Miyagi).
 • Logo může také znázorňovat nebe a zemi, které se japonsky nazývají „Kenkon“, protože nebe je v okinawské kultuře většinou znázorňováno jako kulaté nebo oblé a země hranatá.
 • Pro zjednodušení je logo nazýváno „logo IOGKF“ (the IOGKF logo).

SOUČASNÝ STAV LOGA

 • Představitelé členských států IOGKF obdrželi svolení k použití loga jak je specifikováno výše.
 • Mezinárodní kancelář IOGKF zabránila početnému zneužití loga skupinami, které nejsou členem IOGKF.
 • Podezření na zneužití loga IOGKF můžete nahlásit svému šéfinstruktorovi / Kambukai nebo na admin.office@iogkf.com
 • Nevyhovění žádosti o ukončení zneužívání loga IOGKF bude předáno Pracovní skupině pro ochranu loga IOGKF. Tato pracovní skupina může do řízení zapojit i právní oddělení IOGKF.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA: Logo IOGKF je jednou ze čtyř ochranných známek vytvořených a vlastněných Mezinárodní kanceláří IOGKF.

 1. Logo IOGKF: Logo
 2. Zkratka: IOGKF
 3. Celý název v angličtině: International Okinawan Goju-ryu Karate-do Federation
 4. Celý název v japonštině:IOGKF jap
 
Původní dokument v angličtině můžete stáhnout zde.