Zkušební řád

Zkušební řád

České Asociace Okinawan Goju ryu Karate doVšeobecně o zkouškách na stupně technické vyspělosti

   Zkušební řád České Asociace Okinawan Goju ryu Karate do (ČAOGK) je totožný s oficiálním zkušebním řádem organizace International Okinawan Goju ryu Karate do Federation (IOGKF).

   Oficiální zkušební řád IOGKF vznikl v technickém honbu dojo IOGKF v Naha na Okinawě a je celosvětově platný a uznávaný. Jeho autory jsou významní okinawští mistři z organizace IOGKF.

   Pro potřeby ČAOGK byl originál z honbu dojo, po předchozích konzultacích s instruktory IOGKF, doplněn o některé specifické techniky okinawského goju ryu karate do.
Smyslem tohoto zkušebního řádu je výchova studentů v duchu tradičního karate !

 

Hlavní body zkušebního řádu ČAOGK 

Kihon + Kihon Ido


   V této části cvičící předvádí techniky dachi waza, uke waza, zuki / uchi waza, geri waza atd. na místě a za pohybu. Techniky se předvádí jednotlivě i v kombinacích. Do této kategorie se také řadí cvičení úhybů a přesunů - unsoku ho, sa yu zenpo naname, sa yu kotai naname a všechny formy tai sabaki, happo sabaki a tai hiraki.Kata


   Zde cvičící dokazuje svůj pokrok v pochopení karate do předvedením jednotlivých kat okinawského goju ryu, tak jak se cvičí v IOGKF. Kata se zkouší v tomto pořadí:

10.KYU - -
9. KYU - Gekisai Dai Ichi
8. KYU - Gekisai Dai Ichi
7.KYU - Gekisai Dai Ni
6.KYU - Gekisai Dai Ni
5.KYU - Saifa, Sanchin
4.KYU - Saifa, Sanchin (Sanchin shime)
3.KYU - Seiyunchin
2.KYU - Seiyunchin
1.KYU - Shisochin

1.DAN - Shisochin
2.DAN - Sanseru
3.DAN - Sepai, Tenscho
4.DAN - Kururunfa
5.DAN - Sesan
6.DAN - Suparinpei

   Současně s katami se zkouší i jejich Kihon bunkai (základní aplikace). Kihon bunkai se cvičí ve všech dojo IOGKF stejným způsobem a ve zkoušce mají významné postavení. Kihon bunkai jednotlivých kat mají svůj historický význam - v této podobě byli po 2. světové válce cvičeny zakladatelem Chojunem Miyagim ,který je takto předal svému oblíbenci Anichi Miyagimu a ten je v nezměněné podobě naučil svého uchi deschi - Morio Higaonnu. Proto, aby tyto historické aplikace nezanikly a byly zachovány i pro další generace, se při zkoušce v CAOGK a IOGKF velmi dbá na přesnost jejich provedení, včetně "milimetrových" zásahů na konkrétní Kyusho.
   
   Kromě povinných Kihon bunkai se v ČAOGK cvičí i Oyo bunkai (volná aplikace ), kde cvičící předvádí svůj názor na sebeobranný význam technik v kata. Oyo bunkai není součástí zkoušky !
 
   Katy Tenscho a Sanchin (Sanchin shime) se cvičí bez horního dílu karate-gi a bez obi. Na každý STV musí cvičící předvést všechny, do té doby naučené katy včetně jejich Kihon bunkai.Kumite


V této kategorii cvičící předvádí cvičení s partnerem . Podle náročnosti se Kumite zkouší v tomto pořadí:
Tan Ren Kumite
    - San Dan Gi (technika 3 kroků s útokem vpřed a 3 kroků s obranou vzad, 5 variant)
    - Kakie (zápas na krátkou vzdálenost - tlačící ruce , bez waza)
    - Ude Tan Ren (bojová kondice - otužování těla)
 
Yakusoku Kumite
    - Kihon ippon kumite (základní forma určeného útoku a obrany, 6 variant)
    - Yakusoku kumite č.1 až 10 (rozvinutá forma určeného útoku a obrany)
 
Bunkai Kumite
    - Gekisai Dai Ichi Renzoku bunkai kumite (Gekisai Dai Ichi ve formě zápasu)
    - Gekisai Dai Ni Renzoku bunkai kumite (Gekisai Dai Ni ve formě zápasu)
    - Kihon bunkai (přesně stanovené aplikace jednotlivých kat)
 
Jiyu Kumite
    - Kakie kumite (volný souboj na krátkou vzdálenost - tlačící ruce, s waza)
    - Jiyu kumite (Iri Kumi) (volný souboj)

   Při zkoušce v ČAOGK se nezápasí podle pravidel sportovních organizací karate, ale pouze podle pravidel IOGKF. Všechny formy Kumite se provádí v přátelské, ale současně v bojové atmosféře, bez silných kontaktů. Speciálně na Kyusho jsou kontakty přísně zakázány! V nejvyšších formách Kumite - Kakie Kumite a Jiyu Kumite (Iri Kumi) se mohou používat všechny známé techniky karate do, včetně úchopů, porazů, pák, podmetů, škrcení, přehozů a korektního boje na zemi. Při zápasech Tan Ren Kumite a Kakie se odkládá horní díl karate-gi a obi.Hojo Undo


   Hojo Undo (přípravné cvičení) je zásadní částí zkoušky a je obvykle zařazeno až na závěr. V tradičním tréninku je tato forma cvičení považovaná za základ - již Chojun Miyagi zdůrazňoval její velký význam pro rozvoj vnější a vnitřní síly - jako základ pro cvičení vyšších forem cvičení (zejména Kata). Při zkoušce v ČAOGK se vyžaduje znalost základního cvičení se chi-ischi (jednostranná kamenná činka) a dále určené množství úderů a kopů na makiwaře (příp. temochi-shiki makiwara nebo box lapy).

   Znalost cvičení s ostatními tradičními pomůckami - nigiri game (keramické vázy naplněné vodou či pískem), ishi-sashi (jednoruční závaží), sashi-ischi (velký oblý kamen držený obouruč), kongo ken (ocelová oválná obruč) a další, se kterými se v dojo ČAOGK pravidelně trénuje, se zpravidla nezkouší.

Dále se při zkoušce vyžaduje předvedení určeného množství kliků, lehů-sedů a dřepů.

Hojo Undo se obvykle cvičí v úplném karate-gi, pouze při cvičení s tradičním nářadím se odkládá horní díl karate-gi a obi.
Z této části zkušebního řádu jsou zkoušeni pouze cvičenci starší 15ti let!TEORIE


Tato část zkoušky se provádí formou písemných testů z těchto oblastí:

a) terminologie v karate do
b) historie karate a Goju ryu karate do
c) teorie Kata
d) znalost Kyusho ( vitální body)

Znalost teorie se vyžaduje až od 1.DANU !