Dojo etiketa
 • Studenti by měli dodržovat tréninkový rozvrh. Neměli by na trénink přicházet pozdě.
 • Před vstupem do dojo sejměte venkovní oblečení, jako například kabát, šálu a klobouk. Poté, co si u vchodu vyzujete boty, odložte je upraveně a seřazeně. Pokud naleznete neupravenou obuv, rovněž ji srovnejte.
 • Pokud za vámi u vchodu stojí zkušenější student, nechte ho vstoupit první.
 • Při vstupu do dojo proneste zřetelně nahlas slova "Onegai shimasu", která znamenají "prosím, pomoz mi".
 • Při vstupu do dojo prokažte úctu ukloněním se dojo oltáři (k obrazu mistra).
 • Vždy buďte zdvořilý k instruktorům, zkušenějším studentům a starším.
 • Před začátkem cvičení zajděte na toaletu.
 • Vždy se snažte udržovat cvičební oděv čistý a upravený. V dojo cvičte pouze v čistém oděvu.
 • Buďte si vědomi svého fyzického stavu.
 • Udržujte své nehty na nohou i na rukou upravené tak abyste předešli zranění ostatních studentů během společného cvičení.
 • Nejezte hodinu před cvičením.
 • Nezapomeňte na zahřívací cvičení na začátku každého cvičení, i když třeba cvičíte sami.
 • Když pozorujete cvičení v dojo, seďte vhodným způsobem a neroztahujte nohy. Položte ruce do klína.
 • Když instruktor ohlásí začátek cvičení, seřaďte se do řady směrem k dojo oltáři.
 • Když instruktor zvolá "Mokuso" (meditace), zavřete oči, dýchejte zhluboka ze spodku žaludku, soustřeďte se na tanden (spodní část břicha) a snažte se dosáhnout soustředění.
 • Při cvičení pozorně a opravdově poslouchejte udělené rady a vydané instrukce.
 • Při používání cvičebních pomůcek s nimi zacházejte opatrně. Vždy je v pořádku vraťte na původní místo.
 • Když vám instruktor udílí radu nebo instrukci, poslouchejte pozorně a upřímně. Nezapomeňte dát najevo, že jste radu slyšeli a radě rozumíte.
 • Každý student by měl znát svůj fyzický stav, výdrž, a sílu. Nenuťte se dělat nemožné.
 • Instruktor by si vždy měl všímat fyzického stavu každého studenta. Uprostřed tréninku je možné udělat krátkou přestávku.
 • Pět minut před ukončením tréninku proveďte zklidňující cvičení společně se všemi studenty.
 • Po ukončení závěrečných cvičení se posaďte do "seiza" v úvodním postavení.
 • Zklidněte se a ztište se, soustřeďte svoji mysl a zopakujte si pravidla dojo (Dojo Kun)
 • Ukloňte se instruktorovi, zkušenějším studentům a sobě navzájem s uznáním a úctou.
 • Začátečníci a studenti s barevnými pásy by se vždy měli zeptat zkušenějších studentů, pokud mají nějaké otázky. Studovat karate za každé situace je velmi důležité.
 • Nezapomeňte vždy poděkovat tomu, kdo Vám poskytl nějakou radu o karate.
 • Koupele s extrémně horkou vodou pro nejsou pro vás dobré. Rovněž byste neměli ve vaně dlouho zůstávat.
 • Cigarety poškozují vaše zdraví nesčetným množstvím způsobů. Kouření nemá ani jeden pozitivní účinek.
 • Pokud jste zranění, nezačněte cvičit dříve, než je zranění úplně vyléčeno. Během této doby pozorujte tréninky.
 • Při odchodu z dojo nezapomeňte říci "Arigato gozaimashita" (mnohokrát vám děkuji) nebo"Shitsurei shimasu" (promiňte, odpusťte).

Některé další body

 • Když cvičíte s partnerem, ukloňte se a řekněte onegai shimasu před začátkem jakéhokoli cvičení. Po skončení poděkujte slovy arigato gozaimashita nebo domo arigato gozaimashita.
 • Před cvičením každé katy se ukloňte a řekněte onegai shimasu.
 • Při změně místa v dojo nepřecházejte přes řady. Jak jen to je možné jděte vnějškem nebo mezi řadami.
 • Při úpravě kimona se ukloňte a otočte směrem od dojo oltáře. Neupravujte si kimono během cvičení, pokud vám tak není řečeno.
 • Při postoji yoi mějte levou ruku na pravé. Pravá před levou znamená smrt. Totéž platí pro kimono (karate gi). Levá strana by měla být přes pravou.
 •