Ken Kon

 
   Kenkon v japonštině znamená nebesa a země. "Ken" označuje nebesa a "kon" označuje zem. Nebesa jsou zobrazena jako kruh a země jako čtverec, symbolizující jejich rozsáhlost. Symbol vyjadřuje přirozenou harmonii tvrdého a měkkého - nebes a země.
   Význam Goju je přímo spojen se znakem, neboť rovněž znamená tvrdý a měkký - "go" představuje tvrdý a "ju" představuje měkký.
   Znak neklade žádný důraz na Chojuna Miyagiho, neboť myšlenka byla inspirována mezinárodním pohledem na věc. Je však vhodné uvést, že symbol uvnitř kruhu je rodinným znakem Miyagiho rodiny.

   Logo KEN KON je oficialnim znakem organizace IOGKF.