PF 2011

...Vám srdečně přeje jak vedení CAOGK, tak přátelé z celého světa - členové IOGKF :-)