Newsletter
Součástí mezinárodního webu IOGKF je projekt "Newsletter", který mimo jiné i informuje o proběhlých akcích, zejména seminářích v členských zemích, kam patří díky nám i naše ČR.
Článek o pořádaném 7. Jarním Gasshuku se senseiem Ernie Molyneuxem a senseiem Royem Flattem (oba 7. dan) vyšel v zářijovém čísle, podívejte se zde!
 
Shrnutí úspěšné akce, na jejímž navázání v roce 2011 se již  pracuje je pro motivaci zde :-)
 
Ve dnech 22. – 23. 5. 2010 se konal v Jindřichově Hradci již 7. jarní seminář tradičního okinawského karate, tentokrát pod záštitou České Asociace Okinawan Goju Ryu Karate Do.
Pozvání přijali letos dva mistři z Velké Británie, kteří již naši zemi navštívili v minulosti, sensei Ernie Molyneux 7.dan, šéfinstruktor IOGKF pro VB, Evropu – každoroční návštěvník a sensei Roy Flatt 7.dan, šéfinstruktor dojo v Liverpoolu.
 
Náplň semináře pod jejich vedením byl pro každého cvičence bezesporu přínosem, či už sjednocení výkladu základních technik Kihon a Kihon Ido, Kata a její procvičení nebo nové metodické postupy při výuce sebeobranných aplikací…
Tréninky měly v něčem klasické schéma, v něčem se lišily svojí výjimečností : na úvod proběhla společná rozcvička Jumbi Undo, následně procvičení Kihon technik a technik Unsokuho – úhyby, cvičení Sanchin a její Shime a Tensho, poté se skupina rozdělila na dvě části dle technické vyspělosti, kde se probíraly Katy, jejich správné provedení se smyslem pro detail techniky a jejich výklad v podobě sebeobranných aplikací – Bunkai i nácvik nekompromisních akcí Kumite do ulice v duchu tradičního karate a Irikumi pro vyšší pásy.
Velmi zajímavý byl i trénink senseiů s mladými karatisty – dětmi, pro které to byl bezesporu unikátní zážitek.
Vrcholem návštěvy byly zkoušky na mistrovský stupeň, kterých se zúčastnili tři úspěšní zástupci z místního Jindřichohradeckého klubu.
 
Akce byla o to výjimečnější, že se jí účastnili cvičenci i z jiných států – tradičně ze Slovenska, a to hned ze tří dojo – Bratislavy, Trenčína a Trenčianských Stankoviec v přítomnosti oficiálních představitelů SVK, senseie Mariána Nemečka 3. dan, z trenčianských Dojo a senseie Igora Vakoše 2.dan, z bratislavského dojo, početná rakouská skupina z dojo v Linzi a ve Vídni se svým oficiálním představitelem senseiem Raoulem Voglem 6. dan, a skupina cvičenců z německého Mnichova se senseiem Pavlem Jírů 4.dan.
Z České republiky se akce účastnili zástupci všech třech dojo, jak z Prahy, z Telče, tak i z Jindřichova Hradce za přítomnosti oficiálního představitele pro Českou republiku, senseie Jaroslava Valenty 4.dan.
 
Akce měla tedy i společenský význam, kdy se setkalo více národů a vznikly nové přátelské vazby, na které by všichni rádi v budoucnu navázali, jak sensei Molyneux, sensei Flatt,tak každý zúčastněný včetně organizačního týmu.
 
Už teď se těšíme na další setkání a „Sayonara“ v roce 2011 na již 8. mezinárodním jarním semináři v České republice. Všichni jste vítáni! 
 
                                                                                                                                                                                         (JK)